Autojoukkojen Keski-Suomen kilta

Yhteystiedot ja tietosuoja

Killan puheenjohtaja:
Tapio Riipinen
Ryvinniementie 9
41350 Laukaa as
0400 642 868
tapio.riipinen@afcon.fi

Killan sihteeri
Juha Lahtinen

040-8336435

jok.lahtinen@gmail.com

Killan tiedottaja
Visa Vilkuna

Tietosuoja

Tietosuojaseloste Autojoukkojen Keski-Suomen killan jäsenrekisteristä

Päiväys: 25.5.2018 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 30 artiklan mukainen seloste henkilötietojen käsittelytoimista

Rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelijät: Autojoukkojen Keski-Suomen kilta. Jäsenrekisterin käsittelijä: Sihteeri Juha lahtin

Käsittelyn tarkoitus

Killan sääntömääräiseen toimintaan kuuluva suku- ja henkilö tietojen kerääminen ja tallentaminen jäsenrekisteriin. Yhdistyslain 11 §:ssä säädettyjen henkilötietojen antaminen jäsenrekisteriin on killan jäsenyyden edellytys. Rekisteröidyn täydellinen nimi ja osoitetiedot. Tiedot on saatu rekisteröidyiltä itseltään. Rekisteröityjen yhteystietoja käytetään killan viestintätarkoituksissa. Rekisteröidyn henkilötietoja säilytetään jäsenrekisterissä niin kauan, kuin hän on killan jäsen. Rekisteröidyllä on oikeus saada jäljennös itseään koskevista henkilötiedoista.