Autojoukkojen Keski-Suomen kilta

Moottoroidun raskaan patteriston perinneajoneuvot International D 246 F ja McCormick DT14

Vuoden 2021 lopulla hankitun International D 246 F- sotakuorma-auton kunnostusprojekti jatkui keskeytyksettä läpi kesän. Viime vuoden lopussa osiksi puretun auton rungon, vanteiden sekä moottorin hiekkapuhalsi ja maalasi  alkuperäisin värisävyin Mestaripuhallus Matti Jaakola. Jarrut, kytkin sekä moottorin apulaitteet kunnostettiin. Työtä helpotti rungon ja osien hyvä kunto. Aikakautensa kuorma- autoille poikkeuksellisesti tämä yksilö oli säästynyt loppuun ajamiselta.

Nämä kuvat Markku Lyhty

Pyörien jarruremontista selvittiin osien puhdistamisella ja muutamien suojakumien uusimisella. Jarruputket pääsylinteriltä pyöriin uusittiin. Pääsylinterin ja alipainetehostimen osalta selvittiin taas melko vähällä; perusteellinen puhdistaminen ja pääsylinterin pohjaventtiilin uusiminen. Onneksi uusi pohjaventtiili löytyi Turun Jarruosan varastoista. Kahden käsijarruyksikön liimattavilla jarruhihnoilla pinnoitetut jarrupannat saatiin uudelleen pinnoitettua Kitkapinta Oy:ssä Vantaalla.

Kytkin oli hieman mutkikkaampi juttu, sillä se oli pahiten kulunut ja vaurioitunut osa. Loppuun kuluneelle kytkinlevylle ei löytynyt uutta korvaajaa mutta onneksi ratkaisuksi järjestyi käsijarrupantojen tapaan uudelleen pinnoitus Kitkapinta Oy:ssä. Kytkimen paineasetelman kaikki jouset olivat poikki. Mitoiltaan riittävän lähellä olevat uudet jouset löytyivät Lesjöfors Springs Oy:lta.

Korvaavien osien mitoissa, lähinnä kytkinlevyn paksuudessa oli pieniä eroja alkuperäisiin mistä johtuen kytkimen liikevara ei riittänyt kytkimen riittävälle ”irrottamiselle”. Tästä syystä paineasetelman ”kytkinkäpälien” alkuperäisten säätöruuvien tilalle tehtiin itse pitemmän säätöalueen omaavat säätöruuvit.

Moottorin apulaitteita korjattiin ja uusittiin. Kennostaan vuotava ja alavesitilaltaan puhki syöpynyt jäähdytin kunnostettiin (uusi kenno ja alavesitila) Finnradiator Oy:ssä Suolahdessa. Pakoputki ja äänenvaimennin uusittiin. Mitoiltaan ja muodoltaan alkuperäisen kaltainen äänenvaimennin löytyi Vihta-Auto Oy:n valikoimasta. Starttimoottori oli ehjä ja sen osalta selvittiin puhdistamisella. Laturin ja ilmanpuhdistimen Jyrki Hämäläinen onnistui hankkimaan kansainvälisiltä nettimarkkinoilta.

Moottori oli todettu käyntikuntoiseksi jo ennen auton purkamista tehdyssä koekäytössä. Puhdistettu, maalaattu ja apulaitteilla varustettu moottori tarvitsi vielä sisäpuolisen huuhtelun polttoöljyllä, uudet moottoriöljyt sekä venttiilien ja sytytyksen säädön ennen uutta käynnistystä. Koska lavarakenteiden tekemisessä oli edessä paljon hitsausta ja muita tulitöitä, auton oman polttoainetankin sijasta koe- ja siirtoajossa käytettiin tilapäistä irtotankkia. 

Koeajossa kaikki kunnostetut osat ja niistä muodostuva alustakokonaisuus toimi erinomaisesti; moottori, voimansiirto, ohjaus ja jarrut. Seuraavaksi vuorossa on lavan välirungon rakentaminen, korin  ja ohjaamon kunnostaminen. Välirunko ja lava rakennetaan kokonaan uudestaan ja ohjaamo kunnostetaan alkuperäistä vastaavaksi.

Auton entisöintikunnostuksen edetessä selvitettiin myös International D246 F kuorma- autojen roolia ja historiaa jatkosodassa. Näitä autoja tuli välirauhan aikana Suomen armeijalle 48 kpl moottoroitujen raskaiden tykistöpattereiden käyttöön. Tykistöautojen varustukseen kuului tiekuljetuksissa auton perässä hinattava raskas, kaliiperiltaan yli 150 mm:n tykki ja asemaan ajoa varten auton lavalla kuljetettava McCormick DT14 telatraktori.

Koska jo sellaisenaan erittäin harvinaisen kuorma-auton löytäminen oli killalle melkoisen onnekas tapahtuma joten kuvatun kaltaisen kokonaisuuden haltuun saaminen vaikutti jo äärimmäisen epätodennäköiseltä. Kiltaveli Jyrki Hämäläinen oli kuitenkin sitä mieltä, että tämä kokonaisuus tulisi kuitenkin ottaa tavoitteeksi. Telatraktoria lähdettiin etsimään sekä internetin että kiltalaisten kansainvälisten kontaktien kautta. Hieman yllättäen oikean mallinen ja -ikäinen traktori löytyi International- merkkisenä Iso-Britanniasta, Englannin ja Skotlannin rajalta, läheltä Edinburgh´ia. Tätä kirjoitettaessa näyttää siltä, että myös sodan aikaisen perinteen mukainen tykki olisi yhteistyöjärjestelyn kautta mahdollista saada killan käyttöön.

Noin 10000 kg painavan tykin vetäminen ja 8000 kg painavan telatraktorin kuljettaminen sekä myös ajaminen auton lavalle asettavat omat vaatimuksensa auton runko-, välirunko- ja lavarakenteelle.


Välirunko ja SA- vetolaitteen kiinnitys rakennetaan perinnekuvien perusteella sota- aikaisten päällysrakenteiden kaltaiseksi mutta nykyisillä materiaaleilla siitä tulee varmasti vahvempi.

Sota-ajan kuvat (International D246F ja McCormick TD14)  Markku Mäkipirtin kirjasta Sotiemme ajoneuvot 1939-1945